Đăng ký tài khoản

Để đăng ký tài khoản dùng thử phần mềm, các bạn truy cập vào website https://gateway.csms.vn . Bấm link đăng ký để bắt đầu:

Tại form đăng, ký, bạn nhập thông tin bao gồm tên và địa chỉ email. Địa chỉ email được yêu cầu nhập 2 lần để đảm bảo chính xác. Nhập xong nhấn vào nút Đăng ký:

Sau khi nhấn đăng ký, hệ thống sẽ gửi email chứa thông tin truy cập, các bạn mở hộp thư và lấy thông tin truy cập để đăng nhập vào hệ thống:

Last updated