Gửi tin nhắn lẻ

Để gửi tin nhắn, các bạn truy cập vào mục Gửi tin nhắn trên hệ thống GATEWAY CSMS ở trình duyệt. Tại đây, bạn có thể gửi tin nhắn lẻ hoặc gửi tin nhắn hàng loạt theo dữ liệu từ file Excel.

Ở phần gửi tin nhắn lẻ, các bạn chọn thiết bị hoặc sim sẽ thực hiện gửi tin nhắn đi, nhập các số điện thoại cần gửi (cách nhau bằng dấu phẩy), lên lịch gửi, chọn loại tin nhắn (SMS/MMS), chọn Mẫu tin nhắn (nếu đã lưu trước đó), nhập nội dung tin nhắn rồi nhấn GỬI để gửi.

Để gửi được tin nhắn thành công, điện thoại của bạn phải được kết nối với hệ thống CSMS GATEWAY và đang có mạng internet.

Last updated