Cách hạn chế bị chặn SIM

Nếu bạn gửi quá nhiều tin giống nhau hoặc gửi quá liên tục, nhà mạng sẽ chặn tin nhắn gửi tin nhắn đi của SIM trong vòng 24h tiếp theo.

  • Theo quy định, bạn không được gửi quá 2000 tin nhắn mỗi giờ. Tuy nhiên đối với tin nhắn quảng cáo, mỗi ngày chỉ nên gửi dưới 50 tin nhắn.

  • Các nhà mạng sử dụng cơ chế đọc nội dung bằng AI để phát hiện tin nhắn quảng cáo.

  • Khoảng cách thời gian giữa 2 tin nhắn bạn nên đặt cấu hình khoảng 30-40s, mỗi phút nên gửi 1 đến 2 tin nhắn

  • Nội dung tin nhắn có sự khác biệt, sử dụng CSMS bạn có thể thay đổi nội dung tin nhắn cho từng thuê bao.

Trong trường hợp bị chặn gửi tin nhắn đi, vui lòng chờ đợi sau 24h để thực hiện lại hoặc gọi tổng đài nhà mạng để nhờ tổng đài viên mở khóa chức năng gửi SMS.

Nếu quý khách muốn chạy các chiến dịch spam tin nhắn số lượng lớn, cần chuẩn bị nhiều thiết bị điện thoại (mỗi thiết bị có thể gắn vào 2 sim) và nhiều sim để gửi đi.

Trong phần gửi tin hàng loạt, quý khách chọn phương án sử dụng tất cả các sim của tất cả thiết bị để gửi tránh bị spam. Việc kết hợp nhiều sim / thiết bị có thể giúp cho số lượng tin nhắn gửi đi mỗi ngày được nhiều hơn, hạn chế sim bị khóa.

Last updated